Płyn do mycia nagrobków Renowal PA-200NAG

Płyn do mycia granitu, gresu i lastrika

  • usuwa zabrudzenia oraz wysolenia,
  • do zastosowania metodą ręczną jak i myjkami ciśnieniowymi.

Rodzaj produktu

Płyn mycia płyt nagrobkowych z granitu, gresu i lastrika.

Zastosowanie

Renowal PA-200NAG służy do usuwania zabrudzeń i wysoleń z powierzchni granitowych, gresowych oraz lastrykowych.

Właściwości i dozowanie

Zasadowy roztwór wodny z dodatkiem środków modyfikujących. Rozcieńczyć z wodą w proporcji od 1:10 do 1:20 w zależności od trwałości zabrudzenia.

Sposób użycia

Przeprowadzić test skuteczności oddziaływania na niewielkiej powierzchni.

Rozprowadzać środek za pomocą pędzla, szczotki lub gąbki. Odczekać kilka minut, ale nie dopuścić do wyschnięcia czyszczonej powierzchni. Można szorować powierzchnię za pomocą szczotki z miękkim włosiem lub usuwać brud myjką ciśnieniową. W miarę potrzeby można powtórnie zwilżyć płynem czyszczoną powierzchnię. Po usunięciu zabrudzeń bezwzględnie przemyć obficie wodą czyszczoną powierzchnię.

Wydajność

Wydajność z 0,25 litra – od 5 m2 do 15 m2 w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +5ºC do +25ºC.

Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy.

Uwagi i zalecenia

Stosować rękawice i okulary ochronne. Zabezpieczyć środek przed dostępem dzieci. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem. Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Przedstawione powyżej informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania zasad sztuki budowlanej i stosowania przepisów BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Producentem.

Opakowanie

Butelka 0,25 litra