Szpachla do agregatów S100

Szpachla akrylowa wyrównująca S100

  • Biała, do zastosowań wewnątrz budynków.
  • Bardzo dobra do wykładania do 3 mm grubości.
  • Łatwa do szlifowania.
  • Idealna do wykładania za pomocą agregatów.
  • Ekologiczna - nie zawiera rozpuszczalników.

Zastosowanie

Służy do wyrównywania i wygładzania ścian po tynkowaniu, do suchych tynków (gipsowych) oraz do łączenia płyt gipsowo-kartonowych przy zastosowaniu siatek (bandaży łączących). Przeznaczona do zastosowań wewnątrz budynków przed malowaniem ścian.

Właściwości

Jednoskładnikowy produkt w postaci mokrej o małym skurczu objętościowym. Ma postać gęstej, galaretowatej masy koloru białego. Służy do wykładania ręcznego jak za pomocą agregatów. Łatwa w szlifowaniu pozwala uzyskać równą, biała powierzchnię.

Przygotowanie podłoża

Podłoże (tynk mineralny lub płyty gipsowo-kartonowe) powinno być równe, czyste, suche i wolne od części nie związanych z nim trwale. W miejscach połączenia dwóch płyt należy zastosować taśmy łączące. Zapobiega to pęknięciom szpachli na styku płyt. Listwy narożne przy ośnieżnicach powinny być połączone z warstwą szpachli za pomocą taśm łączących..

Sposób użycia

Wykładać za pomocą agregatu .Dobór dysz zależy od rodzaju stosowanego agregatu.

Zalecana grubość warstwy – maksimum do 3 mm. Zbyt gruba warstwa, powyżej 3 mm, może powodować pęknięcia i konieczność powtórnego szpachlowania.

Po wyschnięciu szlifować pacą z siatką lub za pomocą papieru ściernego o wybranej granulacji.

Przed malowaniem wyszlifowaną powierzchnię koniecznie zagruntować gruntem głębokopenetrującym.

Wydajność

Od 3,0 do 5,0 kg/m2 powierzchni szpachlowanej – w jednej warstwie.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5ºC do +25ºC.

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

Dane techniczne

Optymalna temperatura podłoża i otoczenia - od +5ºC do +25ºC

Gęstość – około 1,8 g/cm3.

Szlifowanie – po całkowitym wyschnięciu.

Czas schnięcia warstwy o grubości 3 mm – od kilku do kilkunastu godzin w zależności od rodzaju podłoża i wilgotności powierzchni.

Optymalna grubość warstwy od 1 do 3 mm.

Posiada atest PZH

Opakowania

Plastikowe: 30 kg